PARYŻ
Psychoterapia  po  Polsku

Psycholog  Kliniczny
Uniwersytet
  Paris
VII

JOANNA  KAŁUZIŃSKA

PSYCHOTERAPEUTA  PSYCHOANAL
ITYK
(Psycholog  Szpitalny)

Depresja - życiowe niepowodzenia - Brak sensu życia ...
 
Lęki - Inhibicje
- Nałogi - Żałoba - Choroba ... 

 Trudności szkolne, rodzinne, par, małżeńskie, osobiste...

Konsultacje w trudnych sytuacjach życiowych -

Trudności zawodowe - Pomoc w przygotowywaniu do wywiadów...
     
   
  Psycholog
      Psychiatra
      Psychoterapeuta
      Psychoanalytik

"Metoda analityczna psychoterapii jest ta, która najgłębiej penetruje,
która wywiera największy wpływ i która doprowadza do najtrwalszych zmian u pacjenta..
." S. Freud

Aby umówić się na spotkanie 01 45 88 58 60
Możliwo
ść 
terapii drogą telefoniczną


Copyright J.E.KALUZINSKA © 2004 - 2012. All Rights Reserved.